เอเชียนอินดอร์เกมส์ บรรจุกีฬา ‘คิกบ๊อกซิ่ง’ ชิงเหรียญเพิ่ม

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนงานของผู้ว่าการ กกท. (ดร. ก้องศักด ยอดมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 แผนงาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬา สมาคมกีฬา พร้อมนักกีฬา ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค และการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ต่อไป และเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาเพิ่มเติม ได้แก่ คิกบ๊อกซิ่ง (Kickboxing) ให้บรรจุเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่ จังหวัดกรุงเทพฯ-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-30 พ.ค.2564 รวมถึงเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้กกท.บริหารงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเร่งรัดการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายในให้สามารถสนับสนุนสมาคมกีฬาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และรวดเร็ว รวมทั้งให้กกท. พิจารณาจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆ เพื่อสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่นกิจกรรมเดิน-วิ่ง การปั่นจักรยาน หรือการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ เป็นต้น และให้สมาคมกีฬาต่างๆ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อจะได้พิจารณานักกีฬาที่มีศักยภาพ ตรงกับตามความต้องการของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง และในการแข่งขันต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน