ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร กระจายข่าว ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการโค้ชสำหรับการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ/เอกชน

โดยการอบรมจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ณ ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ สอบถามรายละเอียดโทร.097 -1319527“ รับจำนวนจำกัด”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน