มท.ยังไม่เห็นหนังสือ 'โค้ชเช' ขอสัญชาติไทย ยันยื่นเรื่องมาพร้อมดำเนินการทันที

25 ก.ค. 2564 - 16:07 น.

มท.เผยยังไม่เห็นหนังสือ ‘โค้ชเช’ ขอสัญชาติไทย ยันยื่นเรื่องมาพร้อมดำเนินการทันที เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการให้สัญชาติไทยกับโค้ชเช ยอง ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยว่า

ขณะนี้กรมการปกครองยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐาน เรื่องการขอสัญชาติจากโค้ชเชแต่อย่างใด หากมีการยื่นเอกสารหลักฐานเข้ามาอย่างถูกต้อง อาทิ หลักฐานการพักอาศัยอยู่ในเมืองไทย หลักฐานการเสียภาษี ใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะหนังสือสละสัญชาติของโค้ชเช กรมการปกครองก็พร้อมพิจารณาเอกสารหลักฐาน และจะดำเนินการตามกฎหมายให้อย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศ คาดว่าไม่มีปัญหาอะไร

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 กำหนดว่าต้องเลือกถือสัญชาติเดียว ซึ่งผู้ที่จะขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


1.บรรลุนิติภาวะแล้ว 2.มีความประพฤติดี ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.มีอาชีพเป็นหลักฐาน มีใบอนุญาตทำงาน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อเดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน หรือรายได้ด้วย มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีในรอบปีก่อนที่ยื่นคำขอ

4.กรณีทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา 11(1) ของ พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติของผู้ขอแปลงสัญชาติ ตามมาตรา 10(4) ในเรื่องการมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอ 5 ปี (มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว) และตามมาตรา 10(5) มีความรู้ภาษาไทย โดยพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได้

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.สัญชาติฯ ยังบัญญัติว่า รมว.มหาดไทยมีอำนาจถอนสัญชาติไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเมื่อปรากฏว่ามีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มท.ยังไม่เห็นหนังสือ 'โค้ชเช' ขอสัญชาติไทย ยันยื่นเรื่องมาพร้อมดำเนินการทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง