ยกเลิกแล้ว งานวันไหลเชียงใหม่ ที่จะจัดวันที่ 21-27 เม.ย. นี้ เลื่อนจัดงานไม่มีกำหนด หลังถูกคนประท้วงคัดค้าน

วันที่ 19 เม.ย. 67 ทางวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาสินค้าพื้นเมืองฯผู้ดำเนินการจัดงาน “วันไหลเชียงใหม่” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2567 ณ อุโมงค์ส่งน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ชึ่งเป็นงานต่อยอดจากวันสงกรานต์ และอยู่ในช่วงรอบการปล่อยน้ำของทางเขื่อนแม่กวงฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ,ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ ฯลฯ

ประกอบกับในช่วงระยะนี้สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และมีฝุ่นควันปกคลุมไปทั่ว จึงมีการกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้มีที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านและในตัวเมืองเชียงใหม่ ชึ่งได้ขออนุญาตจากเขื่อนแม่กวงฯ ถูกต้องตามกฎหมาย

แต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 เม.ย. 2567 นี้มีผู้คัดค้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันเข้ายื่นต่อนายอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อระงับการจัดงานวันไหลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-27 เม.ย. 2567 นี้เสีย

ดังนั้น ทางวิสาหกิจชุมชนฯ พิจารณาแล้วว่าเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย และสร้างความขัดแย้งชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปอย่างไม่มีกำหนด จึงขอแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวรับทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน