Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

ป่าไม้ บุกติดป้าย ยึดที่ดินฟาร์มไก่ ปารีณา ชัดรุกที่ป่า 46 ไร่

5 ธ.ค. 2562 - 17:00 น.

ป่าไม้ บุกติดป้าย ยึดที่ดินฟาร์มไก่ ปารีณา ชัดรุกที่ป่า 46 ไร่

ภายหลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สำรวจพื้นที่ฟาร์มไก่ เขาสน 2 ตั้งอยู่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และพบว่าฟาร์มไก่ เขาสน 2 นั้นบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 46-1-40 ไร่ นั้น

เมื่อวันที่ ​5 ธ.ค.​ นายสุชาติ บัวบาง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) พร้อมด้วยนายวัชระ ละอออ่อน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 จอมบึง นำเจ้าหน้าที่เข้าติดป้ายที่บริเวณฟาร์มไก่ เขาสน 2 เพื่อประกาศให้เป็นพื้นที่ถูกตรวจยึด ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีโรงเรือนที่เคยใช้เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ จำนวน 5 โรงเรือน

โดยห้ามผู้ใดเข้าทำกิจการในบริเวณนี้ มีข้อความว่า พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ตามพระราชบุญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาติ"

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 "ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาติ" และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน "เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่"

เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว. ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจยึดโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยจะทำการติดป้ายประกาศทั้งหมด 4 จุด ในบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ และไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ป่าไม้ บุกติดป้าย ยึดที่ดินฟาร์มไก่ ปารีณา ชัดรุกที่ป่า 46 ไร่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง