บาสเกตบอล ร่อนหนังสือด่วน เลื่อนประชุมใหญ่ไร้กำหนด

16 เม.ย. 2564 - 16:30 น.

บาสเกตบอล ส่งหนังสือด่วนที่สุดเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด หลังจากที่ กกท. ขอความร่วมมือ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สมาคมกีฬา บาสเกตบอล แห่งประเทศไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสโมสรสมาชิก/ประธานสโมสรสมาชิกสบทบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่องขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 24 และชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ออกไปโดยไม่มีกำหนด หลังจากที่ กกท. ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดแข่งขันหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ ระบุว่า ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2564 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไฮเทคแอพพาเรล จำกัด ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสมาคม ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 24 และ ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก

ต่อมา กกท.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กก.5110/ว 224 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดแข่งขันหรือกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับ กกท. สมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 24 และชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยดีขึ้น สมาคมจะกำหนดวันประชุม ใหญ่สามัญให้ทราบในโอกาสต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ยังส่งหนังสือขอเลื่อนการแข่งขันบาสเกตบอล ชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564 รายการ “Thailand Open 2021” ออกไปโดยไม่มีกําหนด ซึ่งตามกำหนดเดิมจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2564 ที่สนามบาสเกตบอลไฮเทค ซอยประชาอุทิศ 74/1

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บาสเกตบอล ร่อนหนังสือด่วน เลื่อนประชุมใหญ่ไร้กำหนด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง