Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ส.ค. 2563

สภาถก พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้าน ส่องกระทรวงไหนคืนเยอะสุด

3 มิ.ย. 2563 - 17:36 น.

พ.ร.บ.โอนงบ - วันที่ 3 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ‪ในวันที่ 4 มิ‬.ย.เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..... วงเงิน 88,452 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ มีทั้ง 5 มาตรา โดยมีหลักการและเหตุผล ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติม หลังวงเงิน 96,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้ในงบประมาณปี 2563 นั้น ไม่เพียงพอ ต่อการนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียายาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมไปถึงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณภัยแล้ง และสาธารณภัยอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คือเหลือของปีงบประมาณ

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดที่แต่ละหน่วยงานได้มีการโอนงบประมาณ 2563 คืนรัฐบาลเพื่อตั้งเป็นงบกลางไว้สำหรับแก้ไขปัญหาโควิด โดยเรียงตามลำดับกระทรวงที่โอนงบคืนสูงที่สุด

1.กระทรวงกลาโหม จำนวน 17,700 ล้านบาท
2.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4,746 ล้านบาท
3.กระทรวงคมนาคม จำนวน 3,427 ล้านบาท
4.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,057 ล้านบาท
5.กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,356 ล้านบาท
6.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน1,254 ล้านบาท
7.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1,153 ล้านบาท
8.สำนักนายรัฐมนตรี จำนวน 1,065 ล้านบาท
9.กระทรวงการคลัง จำนวน 778 ล้านบาท
10.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 641 ล้านบาท
11.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 571 ล้านบาท
12.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 506 ล้านบาท
13.กระทรวงยุติธรรม จำนวน 384 ล้านบาท
14.กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 277 ล้านบาท
15.กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน203 ล้านบาท
16.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 192 ล้านบาท
17.กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 139 ล้านบาท
18.กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 62 ล้านบาท
19.กระทรวงพลังงาน จำนวน 37 ล้านบาท
20.กระทรวงแรงงาน จำนวน22 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการโอนงบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง รวม 775 ล้านบาทอาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 544 ล้านบาท สำนักพระพุทธศาสนา จำนวน 177 ล้านบาท เป็นต้น

รวมไปถึง งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2,537 ล้านบาท งบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง 15 ด้าน รวมกันทั้งสิ้น 13,256 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ซึ่งเป็นของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จำนวน 35,303 ล้านบาท

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สภาถก พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้าน ส่องกระทรวงไหนคืนเยอะสุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง