วิจารณ์ยับ พระสงฆ์ ก้มกราบ สุวิทย์ เพจดังยกพระไตรปิฎก อธิบายทำได้หรือไม่

2 พ.ย. 2563 - 12:59 น.

วิจารณ์ยับ พระสงฆ์ ก้มกราบ สุวิทย์ เพจดังยกพระไตรปิฎก อธิบายทำได้หรือไม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กรณีสังคมออนไลน์ แชร์ภาพและคลิปวิดีโอ พระสงฆ์รูปหนึ่งก้มกราบ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพุทธะอิสระ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ว่าเหตุใดพระสงฆ์ถึงต้องก้มลงกราบฆราวาส และในทางศาสนาสามารถทำได้หรือไม่

โดยเพจ พุทธที่แท้จริง นำพระไตรปิฎก มาแสดงวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่า บุคคล 10 จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล 10 จำพวกนี้ อันภิกษุไม่ควรไหว้ คืออันภิกษุผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง 1

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน


ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน 1 (ไม่ใช่นักบวช) ,ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที 1
,ไม่ควรไหว้มาตุคาม 1 (ผู้หญิง) ,ไม่ควรไหว้บัณเฑาะก์ 1 ,ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส 1 ,ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 1

ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรมานัต 1 (ระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับภิกษุผู้จะเปลื้องตนออกจากอาบัติขั้นสังฆาทิเสส) ,ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต 1 ,ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน 1 (การรับภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส และได้ถูกทำโทษให้กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์)

โดยบุคคล 10 จำพวกนี้แล อันภิกษุไม่ควรไหว้ ฯ (พระไตรปิฎก 7 พระวินัยปิฎก เล่มที่ 7 จุลวรรค ภาค 2)

คลิป

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ วิจารณ์ยับ พระสงฆ์ ก้มกราบ สุวิทย์ เพจดังยกพระไตรปิฎก อธิบายทำได้หรือไม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง