Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 3 มิ.ย. 2563

‘สถาบันอาหาร’หนุน 3 กลุ่มอาหาร ส่งออกแตะ 1 ล้านล้านบาทภายในปีหน้า

8 ธ.ค. 2559 - 18:28 น.

นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมระดมความเห็นจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติฉบับที่ 1 ระยะ 20 ปี (ปี 2560-2579) ตามที่สถาบันอาหารเสนอ เพื่อร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารกลางน้ำ โดยกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เพื่อพยายามรักษาฐานการผลิตไว้ ทำให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ไก่ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

กลุ่มที่สองสาขาอุตสาหกรรมอนาคต เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดี อาทิ อาหารสุขภาพ อาหารอนาคตสำหรับวิถีชีวิตทุกช่วงวัยหรือกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และกลุ่มที่สามสาขาอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่อง เป็นช่องทางการสร้างตลาดอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน อาหารริมทาง โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก และธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่รวมไม่น้อยกว่า 35,000 รายภายในเวลา 20 ปี

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ด้านนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า ปี 2560 สถาบันตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาท อยู่ในอันดับ 14 ของโลก โดยจะส่งเสริมให้การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวต่อเนื่อง 8% หรือไม่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวของการส่งออกรวมของประเทศ เพื่อยกระดับมูลค่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพิ่มเป็น 2.3 ล้านล้านบาท ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 10 ปี

“สถาบันยังตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีมูลค่าส่งออกติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก คิดเป็น 6 ล้านล้านบาทภายใน 20 ปี ช่วยสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของอุตสาหกรรมอาหารให้ขยายตัวต่อเนื่อง 4-5% ต่อปี มีการลงทุนเพิ่ม 10% จากผู้ประกอบการอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโต และมีผู้ประกอบการแจ้งเกิดใหม่ 1,800 รายต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 35,000 รายภายในปี 2579”นายยงวุฒิ กล่าว

นอกจากนี้ ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารโตไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี โดยการให้บริการเชื่อมโยงทุกโครงข่ายทางอินเตอร์เนต เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้มีการบริหารจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างการเชื่อมโยงตลาด คุณภาพ มาตรฐาน ของเสีย การขนส่งและการค้า อย่างไรก็ตาม หลังการระดมความคิดเห็นเสนอรมว.อุตสาหกรรมแล้วเสร็จ คาดจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไปช่วงเดือนม.ค.2560

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘สถาบันอาหาร’หนุน 3 กลุ่มอาหาร ส่งออกแตะ 1 ล้านล้านบาทภายในปีหน้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง