Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 8 ก.ค. 2563

ร.10ทรงจักรยาน นำขบวน "ทรงพระเจริญ"ก้อง ตลอด2ฝั่งเส้นทางเสด็จผ่าน

10 ธ.ค. 2561 - 09:32 น.

ทั่วประเทศร่วมปั่นอุ่นไอรัก เริ่ม"งานคลายความหนาว" งามตระการแสงสีดอกไม้

ปีติ"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ฉลองพระองค์ด้วยชุดราชปะแตน เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า พร้อมด้วยพระเจ้า หลานเธอทั้งสองพระองค์ จากนั้นทรง จักรยานไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระ ประแดง จ.สมุทรปราการ ระยะทางไป-กลับ 39 ก.ม. โดยมีผู้ร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้าฯรับเสด็จส่งเสียง "ทรงพระเจริญ"ถวายพระพรกึกก้องตลอดสองฝั่งเส้นทางจักรยาน ขณะเดียวกันทุกจังหวัดก็พร้อมใจร่วมปั่นไปในเส้นทางที่กำหนดอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อเวลา 16.08 น. วันที่ 9 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้เสด็จฯมายังพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯรับเสด็จ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ใน ชุดราชปะแตน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉลองพระองค์ใน ชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินมาที่พลับพลาพิธี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้า อยู่หัว กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นมีการแสดงเปิดงานของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อการแสดงจบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนั้นประชาชนที่อยู่ภายในบริเวณงานอุ่นไอรักได้พร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องท้องบริเวณงาน

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทอดพระเนตรนิทรรศ การภายในงานแสดงนิทรรศการพระมหา กรุณาธิคุณ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10 ที่บริเวณกำแพงเมือง ทางด้านซ้าย

นอกจากนั้น มีการจัดแสดงตัวอย่างของสถานที่ และสิ่งสำคัญต่างๆ เช่น พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งหนึ่งเดียวที่ ตั้งอยู่กลางแหล่งน้ำ ในพระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ตรงกลางพระลานพระราชวังดุสิต, เรือสำเภา สมัยรัชกาลที่ 3, สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เปิดให้ เรือใหญ่ผ่าน ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าครั้งหนึ่งสะพานพุทธเป็นสะพานที่เปิดได้แห่งแรกของประเทศ และประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ที่คลองรังสิต รวมทั้งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ จำลอง

ต่อมาทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ ร.10 และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมาที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ทรงเยี่ยมชมร้านจิตอาสา 904 ร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งวนรอบงานอุ่นไอรักแล้วไปจอดเทียบมัจฉาพาโชค พระราชทานหมวกและจักรยานแก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลลากลับ

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดทรงจักรยาน ทรงนำจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิตมายังจุด สตาร์ต ซึ่งอยู่หน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ตลอดเส้นทางการปั่นบริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินนอกและริมบาทวิถีทั้งสองฝั่ง

จากนั้นเวลา 18.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์ อุ่นไอรัก พร้อมทรงจักรยานนำขบวนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทร ปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

โดยมีประชาชนกว่า 102,600 คน ร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ต่อมาเวลา 21.32 น. ขบวนเอ นำโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่จุดฟินิชสิ้นสุด ที่พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้นขบวนที่เหลือทยอยเข้าสู่จุดฟินิชถือเป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมไบค์ อุ่นไอรัก ขณะที่ในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมไบค์ อุ่นไอรัก ไปพร้อมกัน มีประชาชนเข้าร่วม 672,321 คนทั่วประเทศ

เวลา 21.43 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรศาลานิทรรศการการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีฝีพายประจำเรือพระที่นั่งจำลองทั้ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ อันเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือจำนวน 93 นาย ถวายการแสดงเบื้องพระพักตร์ การเห่เรือชุดสดุดีรัชกาลที่ 9 อันเป็นบทเห่เรือเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการมาตลอดรัชกาล เพื่อความอยู่ดี มีสุขของปวงพสกนิกรชาวไทย ก่อนเสด็จพระราช ดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประชาชนจำนวนมากร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบค์ อุ่นไอรัก ไปพร้อมกันตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนด ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้ซักซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ รวมทั้งรับเสื้อไบค์อุ่นไอรักและสิ่งของพระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อร่วมปั่นจริงในวันเดียวกันนี้

สำหรับงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันแรกนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากสวมใส่ชุดไทยเข้าชมอย่างคึกคัก ขณะที่ตลอดเส้นทางจักรยาน มีประชาชนเฝ้าฯรอรับเสด็จ เต็มเส้นทาง โดยเมื่อขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ ทรงจักรยานผ่าน ประชาชนต่าง เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปตลอดเส้นทางจักรยาน

นางประนม อาจพรม อายุ 65 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ประชาชนผู้เดินทางมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรัก กล่าวว่าเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ตั้งใจมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักโดยเฉพาะ หาชุดไทยจากที่บ้านใส่มา ได้แต่งตัวสวยงาม งานอุ่นไอรักเป็นงานที่เหมาะกับชื่อมากๆ บรรยากาศดี อบอุ่น ไม่ร้อน การจัดดอกไม้ จัดนิทรรศการต่างๆ ก็ดี สวยงามมาก ภายในสนามเสือป่าก็มีสินค้าน่าสนใจ ราคาไม่แพง ปลื้มใจที่วันนี้ได้รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพระองค์ท่าน ดีใจมากๆ และดีใจที่ทรงจัดงานดีๆ ให้กับเราเหมือนได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย

เวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแยกผ่านพิภพลีลา ทันทีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานผ่าน พสกนิกรที่เฝ้าฯ รับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น ต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ตลอดเส้นทางถนนราช ดำเนินใน ส่วนที่วงเวียนใหญ่ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าฯ รับเสด็จหนาแน่นตลอดเส้นทางเช่นกัน

กระทั่งเวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนพร้อมแย้มพระสรวล ท่ามกลางประชาชนเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง พร้อมโบกธงรับเสด็จไม่ขาดสาย

นางพลอยนภัส พรพิมลโชค อายุ 70 ปี อาชีพค้าขาย กล่าวว่าตั้งใจมารับเสด็จที่นี่ เพราะไม่มีโอกาสแบบนี้บ่อยครั้ง วันนี้อากาศในกรุงเทพฯ เย็นสบายร่มรื่น ได้เห็นพระพักตร์แล้วรู้สึกดีที่ได้มารับเสด็จ

นายศักดา พ่อโพธิ์ อายุ 25 อาชีพช่างภาพ ซึ่งเข้าร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานนี้ พระองค์ท่านทรงดูแลให้มีการอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ทำให้ปั่นจักรยานสะดวกและปลอดภัย เพื่อนนักปั่นแม้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ก็ทักทายยิ้มแย้มมีความสุข และรู้สึกชอบที่มีงานอุ่นไอรักซึ่งรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยเที่ยวงาน อยากให้จัดแบบนี้ในปีต่อๆไป

วันเดียวกัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ อินสตาแกรมส่วนพระองค์ เป็นภาพขณะที่ทรงหลบฝนก่อนกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จะเริ่มต้นขึ้น พร้อมข้อความระบุว่า "ชิล ชิล ร่วมกิจกรรมปั่น #อุ่นไอรักคลายความหนาว #สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ไล่ฝนที่โปรยปรายลงมายังไม่สำเร็จ #แต่เดี๋ยวหยุดค่ะ เลยมา หลบฝนเติมพลังที่จุดเดิม"

ต่อมาทรงโพสต์ภาพส่วนพระองค์ระหว่างรอฝนหยุดอีก 2 ภาพ พร้อมแคปชั่น วิงวอนให้ฝนหยุดตก ณ บัดนาว จากนั้นทรงโพสต์ภาพพร้อมคณะติดตาม ระบุว่า "ร่วมกิจกรรม #อุ่นไอรักคลายความหนาว #สายน้ำแห่ง รัตนโกสินทร์ #Dec92018 #เริ่มตีห้ายี่สิบห้า เราเป็นขบวนล่วงหน้าไปตรวจเส้นทาง และเราไล่ฝนที่เริ่มโปรยปรายลงมาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ"

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมไบค์ อุ่นไอรัก ที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร ประชาชนสวมเสื้อพระราชทานไบค์ อุ่นไอรัก เดินทางมาเป็นครอบครัวพร้อมจักรยานคู่ใจ เริ่มต้นปั่นเวลา 08.00 น. เที่ยวชมจุดสำคัญ 4 จุดใหญ่ คือ เสาชิงช้า พระบรมมหาราชวังท่าราชวรดิฐ และสวนสราญรมย์ โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดงานก่อนปล่อยจักรยานกว่า 1,600 คัน บริเวณจุดเสาชิงช้า มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ด้วยเช่นกัน โดยเข้ารายงานตัวที่สนามม้านางเลิ้ง เพื่อร่วมขบวนจักรยานกลุ่ม E1 ปั่นในเส้นทาง 16.2 ก.ม. ในขบวนจักรยานกลุ่มนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม 10,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย และผู้สมัครส.ส.ระบบเขต พรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานคร ก็ร่วมขบวนปั่นจักรยานด้วย

เมื่อเวลา 15.00 น.วันเดียวกัน ที่จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา

พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวโคราช 25,000 คน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ครั้งนี้

จุดเริ่มต้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังจากนั้นจะปั่นออกไปบนถนนสาย 304 ราชสีมา-ปักธงชัย เลี้ยวเข้ามหา วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เข้าเส้นทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นถนนแอสฟัลติกที่ราบเรียบ ผ่านอุโมงค์ต้นไม้หอสุรนภา สระน้ำสามเสน กลับออกมาเส้นทางเดิม ถึงเส้นชัยที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร

เวลา 07.30 น. บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าฯตราด ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ในระยะทางไกลที่สุดของประเทศไทย 109 กิโลเมตร โดยมีประชาชนชาวตราดสวมใส่เสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" และเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกว่า 400 คน

โดยใช้เส้นทางจากจุดปล่อยขบวนหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เลี้ยวเข้าสู่ถนนหลักเมือง มุ่งหน้าสู่อ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง กลับเข้าถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าอำเภอเขาสมิง กลับตัวใต้สะพานท่าจอด พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง(แชบ๊วย) จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเวฬุ ก่อนที่ขบวนนักปั่นจักรยานทั้งหมดปั่นกลับสู่เข้าเมืองตราดสิ้นสุดที่หน้าศาลากลาง

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดเส้นทาง มีประชาชนยืนรอถ่ายภาพตามข้างทาง โดยหลังจากคณะนักปั่นระยะทางไกลที่สุด 109 กิโลเมตร กลับมายังจุดสิ้นสุดได้ร่วมปั่นจักรยานกับประชาชนที่ปั่นระยะทาง 29 กิโลเมตร 9 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ที่เริ่มปล่อยตัเวลา 17.00 น. โดยมีประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 4,981 คน

ที่จ.สงขลา บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนมารอปั่นจักรยานยนต์บริเวณจุดปล่อยหน้าศาลากลางจังหวัด บางคนซื้อรถจักรยานให้บุตรสาวมาร่วมปั่นสดๆ ร้อนๆ จากร้านในตอนเช้าราคาคันละ 1,900 บาท ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมปั่น ทั้งนี้ภายในศาลากลางจังหวัดสงขลาเปิดจำหน่ายกระบอกน้ำจักรยานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ 24 แบบ 5 สี ราคากระบอกละ 59 บาท ประชาชนและนักปั่นต่างหลั่งไหลกันมาซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยจัดทำเพียง 400 กระบอกเท่านั้น

ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นักปั่นจักรยานกว่า 2,000 คน แปรอักษร "Bike อุ่นไอรัก" รูปพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และรูปหัวใจมีคำว่าคอนอยู่ด้านใน พร้อมกล่าวปฏิญาณตนว่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ" รวม 3 ครั้ง ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลา จากนั้นขบวนนักปั่นได้ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนดระยะทาง 29.9 กิโลเมตร มีประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งเด็ก และคนพิการร่วมปั่นวีลแชร์กลางสายฝนอย่างไม่ย่อท้อ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ร.10ทรงจักรยาน นำขบวน "ทรงพระเจริญ"ก้อง ตลอด2ฝั่งเส้นทางเสด็จผ่าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง