กลุ่มสตรีวุฒิสภาตั้งตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กลุ่มสตรีวุฒิสภาตั้งตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์ – เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภากลุ่มสตรีวุฒิสภา นำโดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รับมอบ มีตัวแทนจากกลุ่มสตรีวุฒิสภา อาทิ เรณู ตังคจิวางกูร ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สุนี จึงวิโรจน์ จีรดา สงฆ์ประชา และ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ร่วมมอบ ที่อาคารสุขประพฤติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 วุฒิสภาจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาเข้าแถวเพื่อรอรับสิ่งของอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มสตรีวุฒิสภาตั้งตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา

 

อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในครั้งนี้เน้นเครื่องบริโภคคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋อง เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานและนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา น้ำใจเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มสตรีวุฒิสภาทราบถึงปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมตู้ปันสุขและช่วยเหลือคนที่ยังเดือดร้อน สำหรับคนที่มีเหลือและต้องการแบ่งปันสามารถส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ มาช่วยเหลือได้ ถือเป็นน้ำใจและวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของคนไทย กลุ่มสตรีวุฒิสภาต้องการส่งเสริมความดีงามแบบนี้ต่อไป”

กลุ่มสตรีวุฒิสภาตั้งตู้ปันสุขบรรเทาทุกข์

พล.อ.สิงห์ศึกรับมอบ

 

โอกาสนี้ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวขอบคุณกลุ่มสตรีวุฒิสภาที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากโควิด-19 อยากเชิญชวนประชาชนที่สนใจนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาร่วมในกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่จะหยิบของจากตู้ปันสุขวุฒิสภาสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และที่สำคัญ “หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน